17 toukokuuta 2017

TYÖSSÄOPPIMINEN - VIIDES VIIKKO

Työssäoppiminen
Viides viikko

Vko 19

Laatikostojen ja pöydän jatkaminen
8 toukokuuta 2017
Pöytälevyn ylimääräiset reunalistat sahattiin samalla tavalla kuin laatikostojen levyistä (kuvat 1 - 2).


Laatikostojen ja pöydän jatkaminen
9 toukokuuta 2017
Aloitin laatikostojen ja pöytälevyjen pintojen hiomisella. Kun kaikki pinnat oli molemmilta puolilta saatu hiottua sahasin laatikostojen jalkalevyihin (6 kpl) toiseen päähän ja lyhyisiin (3 kpl) molempiin päihin jiirit (kuva 3).
Jiirien jälkeen sahasimme pöydälle jalat ja sivusarjat 2 kpl 120 cm ja 2 kpl 70 cm jättäen sarjoihin 20 cm liikaa pituutta. Sivusarjat sahattiin 7 cm leveästä oksattomasta rimasta.


Laatikostojen ja pöydän jatkaminen
10 toukokuuta 2017
Käytin pöydänjalkojen lappeet 2 kertaa oikohöylästä ja tämän jälkeen ne halkaistiin pyörösahalla 55 mm paksuisiksi. Puu oli todella pihkaista, joten ohjaajani halkaisi ne puolestani ja neuvoi tulevaisuudessa vastaavassa tilanteessa halkaisemaan ne vannesahalla.
Laatikostojen jalat sahattiin oikeaan mittaansa eli 59,5 cm, josta otettiin vielä pari milliä pois eli lopullinen korkeus oli 59,3 cm.
Tämän jälkeen merkkasin lamelloille paikat (4 kpl/reuna). Lamellot asettuivat reunasta mitattuna 6 cm ja 19 cm päähän molemmille puolille.
Seuraavaksi höyläsin pyödänjalat. Käytin 2 sivua ensin oikohöylästä ja muut 2 reunaa tasohöylästä. Tavoitteena oli 5 cm x 5 cm, mutta koska jalat olivat jo niin lähellä 5 cm niiden lopullinen koko oli 4,5 cm x 4,5 cm.
Jalkojen jälkeen tein lamellokoneella kolot kaikkiin laatikostoihin. Viimeiseksi jyrsin vielä laatikostojen alareunat pöytäjyrsimellä (kuva 4).


Laatikostojen ja pöydän jatkaminen
11 toukokuuta 2017
Aloitin laatikostojen sisäpintojen hiomisella ja poistamalla lamello merkinnät (kuva 5). Kun pinnat oli hiottu sivusarjat sahattiin 5,3 cm leveiksi ja oikohöylällä toinen reuna suoraksi. Tasohöylällä leveys 5 cm. Tasohöylällä myös sivusarjojen paksuus 2 cm.
Tämän jälkeen kokeilimme laatikostojen kiinnitämistä lamelloilla ensin ilman liimaa ja sen jälkeen liimasimme kannen ja toisen jalan kiinni. Liimaa levitettiin lamellokoloihin ja molempiin jiireihin. Nämä laitettiin puristimilla kiinni (kuva 6).
Siiryttiin pöydänjalkojen sahaukseen. Pöydän korkeus tulisi olla 74 cm miinus pöytälevyn korkeus 1,8 cm eli jalkojen korkeus tulisi olla 72,2 cm. Sahauksen jälkeen merkkasin mihin kohti sivusarjat tulisivat. Asensimme talttaporakoneen sopivaksi ja porasin sivusarjoille kolot kaikkiin jalkoihin ensimmäiselle sivulle (kuva 7).


Laatikostojen ja pöydän jatkaminen
12 toukokuuta 2017
Jatkoin sivusarja kolojen tekemistä toiselle sivulle jalkoihin. Asetimme talttaporakoneen uudelleen ja porasin kolot toisille sivuille (kuva 8).
Liimasimme taas yhden laatikoston kannen ja jalan yhteen.
Sahasin myös sivusarjojen olkapäät.

*****

Kuvat

1 - 2 / Pöytälevyn reunojen sahaaminen ja sahattu pöytälevy

3 / Hiotut laatikoston levyt

4 / Reunojen pyöristys

5 / Merkkien pois hiominen

6 / Laatikoston liimaus

7 - 8 / Ensimmäisen ja toisen sivun kolot
16 toukokuuta 2017

TYÖSSÄOPPIMINEN - NELJÄS VIIKKO

Työssäoppiminen
Neljäs viikko

Vko 18

Vappupäivä (vapaapäivä)
1 toukokuuta 2017


Seisontapöydän jatkaminen
2 toukokuuta 2017
Kun pöydän runko oli saatu koottua jyrsin jyrsimellä sivusarjoihin sisäpuolelle kolot tukipaloille, joilla pöytälevy ruuvattaisiin runkoon kiinni (kuva 1). Tein myös tukipalat ja niihin pyörösahalla kolot (kuvat 2 -3).


Seisontapöydän jatkaminen
3 toukokuuta 2017
Jyrsin pöytälevyn reunat jyrsimellä kummaltakin puolelta ja tämän jälkeen suurensin tukipalojen ruuvinreikiä vielä suuremmaksi kuin ne oli aiemmin tehty. Reiät olivat niin isot että ruuvi mahtui niistä helposti läpi.
Pöytälevy kiinnitettiin puristimilla päistä ja keskeltä kiinni ja tukipalat ruuvattiin pöydän alapuolelta pöytälevyyn kiinni (kuvat 4 - 5). Valmis pöytä vietiin pintakäsittelyyn (kuva 6).


Laatikostojen ja pöydän teko *Uusi projekti*
4 toukokuuta 2017
Saimme uuden työtilauksen, 3 kpl laatikostojen kansia ja 1 kpl pöytä. Aloitin sahaamalla oikean kokoiset kappaleet pyörösahalla jättäen jonkun verran varaa. Kun kappaleet oli sahattu aloin listoittaa levyjä. Puusepällä oli valmiina jo jonkun verran listoja, niinpä käytimme niitä hyödyksi reunalistoittamisessa. Laskin että listoja tarvittiin yhteensä n. 13, 5 m ja siihen listättiin vielä 2 - 3 m lisää varalle. Pätkin valmiit listat 2 cm pidemmiksi kuin itse levyt ja siihen lisäksi sahasimme 7 cm leveästä rimasta 8 mm paksuista listaa 2 metriä.


Laatikostojen ja pöydän jatkaminen
5 toukokuuta 2017
Jatkoin laatikostojen reunalistoittamisella. Osan puristimme pienillä puristimilla (samoilla kuin seisontapöydässä), mutta koska nämä olivat sopiva pieniä osan puristimme pitkillä metalli puristimilla (kuva 7).
Pöydän reunalistoihin tuli jiirit, jotka sahasin tällä kertaa sirkkelillä. Sirkkeli asetettiin 45 ° kulmaan ja jiirit sahattiin listojen päihin (kuva 8). Liimasimme ensin laatikostojen reunalistat ja pöydän pitkät listat, jotta voisimme vielä tässä vaihessa sahata reunojen yli tulevat listat pyörösahalla. Listojen kuivuttua teimme pyörösahalla oman tuen halkaisinohjainta varten ja tuen avulla sahasimme kaikista levyistä ylimääräisen listan pois (kuva 9).

*****

Kuvat

1 / Tukipalojen kolojen jyrsintä

2 - 3 / Tukipalat

4 - 5 / Tukipalojen kiinnitys sivusarjoihin ja pöytälevyyn

6 / Valmis pöytä

7 / Laatikoston reunalistojen liimaus

8 / Sirkkeli valmis jiirien sahausta varten

9 / Tuki listojen sahaamista varten

TYÖSSÄOPPIMINEN - KOLMAS VIIKKO

Työssäoppiminen
Kolmas viikko

Vko 17

Vapaapäivä
24 huhtikuuta 2017


Seisontapöydän jatkaminen
25 huhtikuuta 2017
Otimme pöytälevystä reunalistojen puristimet irti ja muokkasimme käsijyrsintä sopivaksi pöytälevyn reunojen jyrsimistä varten. Reunojen jyrsimisen jälkeen otin vielä höylällä kulmat, joihin jyrsin ei yltänyt. Seuraavaksi reunat tasattiin vielä siklillä tasaisiksi. Lopuksi hiottiin käsin 80/100 hiomapaperilla. Nämä vaiheet toistettiin myös pöytälevyn toiselle puolelle.


Seisontapöydän jatkaminen
26 huhtikuuta 2017
Kun seisontapöydän jalat oli saatu oikean paksuisiksi (90 mm) sahasin jalat oikeaan mittaan pyörösahalla eli 1000 mm miinus pöytälevyn paksuus 18 mm = 982 mm.
Tämän jälkeen aloimme tehdä sivusarjoja. Sivusarjat tehtiin vanerista, joka sahattiin seinäsahalla n. 34 cm korkuiseksi kappaleeksi. Kappaleesta sahattiin pyörösahalla 30 cm leveä ja tämä vielä puoliksi niin että meillä oli 2 kpl 15 cm leveitä vanerilevyjä. Seuraavaksi laskimme sivusarjojen pituudet eli pöytä oli 3 m pitkä ja jalat tulivat 10 cm päähän pöydän päästä. Sivusarjojen pitkät osat olivat 273 cm ja lyhyet 43 cm.
Siirryimme taas jalkojen tekoon ja merkitsimme jalkoihin kolon paikat sivusarjoja varten ja porasin kolot pylvästalttaporakoneella. Talttaporakoneessa säädimme ensin koneeseen ns. "ääripäät" ja lisäksi asetimme puukapulasta stopparin puristimella kiinni.
Iltapäivällä tein sivusarjojen päihin ns. kolotukset.


Seisontapöydän jatkaminen
27 huhtikuuta 2017 
Alotimme sivusarjojen "olkapäiden" teolla. Nämä tehtiin myös pyörösahalla kuin kolotuksetkin eli nostamalla terän haluttuun korkeuteen ja viemällä kappaleen vasemmalta oikealle terään päin halkaisinohjainta vasten ja liikkumalla vähän kerrallaan eteenpäin sahalla. Sivusarjojen olkapäät olivat toiselle puolelle 2,5 cm ja toiselle 1 cm. Nämä tehtiin kaikkiin sarjoihin ja kumpaankin päähän. Olkapäiden jälkeen jyrsin kaikkien sivusarjojen alareunat.
Siirryimme taas jalkoihin ja teimme niihin seuraavaksi kavennukset 2 sisäsivulle, jotta ne eivät olisi niin massiiviset. Kavennus alkoi ylhäältä n. sivusarjojen kohdalta. Sahauksessa käytettiin apuna sabluunaa. Sabluuna tehtiin vanerista sahaamalla siihen vannesahalla oikea kulma. Jalka asetettiin sabluunan "sisään" ja sabluuna asetettiin sahan halkaisinohjainta vasten ja sabluunasta työntämällä kaikki vietiin sahasta läpi. Tässä kannatti kiinnittää huomiota kumman reunan ensin sahasi, jotta "alkuperäinen" ja tasainen  reuna olisi sahan pöytää vasten ja saisi parhaimman tuen pöydästä.
Sivusarjojen päät vielä hiottiin vinosta hiomakoneella parantamaan sen sopivuutta kolon kanssa. Pitkien sivusarjojen päät sahattiin vinoiksi sirkkelillä.


Seisontapöydän jatkaminen
28 huhtikuuta 2017
Jatkoin pöydänjalkojen hiomisella. Tämän jälkeen kokeiltiin sivusarjoja ensin ilman liimaa jalkoihin kiinni ja tämän jälkeen liimattiin yhteeen. Liimaa laitetiin sekä kolon reunoihin että sivusarjan päähän. Pitkän sivusarjan reunaan kiinnitettiin tukikapula, jonka reunaan oli liimattu hiomapaperi estämään kapulan liikkumista puristaessa.

*****

Kuvat

1 / Pöydän reunojen jyrsimistä

2 / Reunojen siklaus

3 - 5 / Pöydänjalkojen kolojen tekeminen

6 / Sivusarjojen kolotus

7 / Sivusarjojen olkapäät

8 / Pöydänjalkojen sabluuna

9 / Sivusarjojen kokeilu jalkaan

10 - 11 / Sivusarjojen ja jalkojen liimaus yhteen
TYÖSSÄOPPIMINEN - TOINEN VIIKKO

Työssäoppiminen
Toinen viikko

Vko 16

Pääsiäisloma
17 huhtikuuta 2017


Rimakehikon jatkaminen
18 huhtikuuta 2017
Teimme pari kolotusharjoitusta sirkkelillä (kuva 1) ja tämän jälkeen jatkoimme rimakehikon tekemistä.
Kehikon keskimmäistä rimaa piti lyhentää 3 mm eli noin terän verran ja tämän jälkeen kehikon sisäosat sai ruuvata kiinni. Ruuvauksen jälkeen kehikon reunat jyrsittiin käsijyrsimellä (kuva 2). Jyrsinnän jälkeen sahasimme levystä 2 kpl 100 mm x 100 mm kokoiset palat, jotka puolitettiin vannesahalla kolmoiksi. Kolmiot kiinnitettiin ruuveilla kehikon reunoihin kiinni (kuva 3). Lopuksi kehikko asetettiin metallijalustan sisälle ja ruuvattiin vielä reunoista kiinni (kuva 4) ja kehikko oli valmis (kuva 5).

Kehikon valmistuttua oli tarkoitus tehdä seinäsahaan uudet tukipuut. Sahasin ennen päivän päätyttyä 70 mm levyisistä rimoista 8 kpl "noin mittaan".


Seinäsahan tukipuut
19 huhtikuuta 2017
Jatkoimme seinäsahan tukipuiden tekemistä.
Sahasimme mdf -levystä 8 kpl 70 mm leveitä kappaleet pyörösahalla. Liimasimme mdf-kappaleet ja puukappaleet yhteen levittämällä liimaa telalla runsaasti puukappaleisiin. Mdf-kappaleet aseteltiin puiden päälle ja ammuttiin naulapyssyllä päistä ja keskeltä kiinni toisiinsa yhdeksi tukipuuksi. Liimatut tuet vietiin tämän jälkeen prässiin puristumaan. Puristimme ensin 4 kpl ja tämän jälkeen loput 4 kpl ja annoimme puristua n. 10 - 20 minuuttia. Puristuksen jälkeen irroitin ylimääräiset liimat siklillä tukien reunoista.
Käytimme tukien toisen reunan oikohöylän läpi. Oikohöylän jälkeen höyläsimme tukien leveyden tasohöylällä. Tuet käytettiin tasohöylästä 2 mm kerrallaan kunnes 60 mm kohdalla höyläsimme saman reunan, jonka olimme oikohöylänneet. Seuraavaksi höyläsimme tukipuiden paksuuden. Tukien lopulliseksi paksuudeksi tuli 28 mm (kuva 6). Höyläyksen jälkeen tukien molemmat reunat jyrsittiin pöytäjyrsimellä. Jyrsinnän jälkeen pätkin ne oikeaan mittaansa sirkkelillä eli 183,7 cm (kuva 7).


Seinäsahan tukipuiden jatkaminen
20 huhtikuuta 2017
Aloitin tukipuiden ruuvinreikien paikkojen mittaamisella ja merkitsemisellä. Kun kaikkissa tukipuissa oli oikeissa kohdissa merkit siirryin tekemään 4 kpl tuista viisteet ylös. Sahasin viisteet ensin vannesahalla ja tämän jälkeen hion vielä reunanauhahiomakoneella (kuva 8). Tämän jälkeen siirryin tekemään kaikkiin puihin ruuvinreikien kohdalle pylväsporakoneella 15 mm puuterällä kolot (kuva 9). Viimeiseksi porasin kolojen keskeltä läpi 3,5 mm poranterällä reiät läpi ja tein toiselle puolelle tukipuuta vielä kannanupotukset (kuva 10). Tämän jälkeen tukipuut olivat valmiit ja ne vietiin maalattaviksi (kuva 11).

Aloitimme myös seisontapöydän teon.
Pöydästä oli tarkoitus tulla 300 cm x 60 cm kokoinen seisontapöytä. Aloitimme sahaamalla 3 m x 1,5 m kokoisesta levystä 60 cm leveän pöytälevyn seinäsahalla. Tämän jälkeen sahasimme pöytälevyn vielä pyörösahalla 59 cm leveyteen. Korkeuden saatua sahasimme 3 m levyn molemmista päistä pois 5 mm, jotta molemmat päät olisivat suorat. Puuttuvat 10 mm lisäisimme reunoihin myöhemmin reunalistoilla.


Seisontapöydän teko
21 huhtikuuta 2017 
Jatkoimme seisontapöydän tekemistä ja aloitimme reunalistojen tekemisellä.
Reunalistat sahattiin normaalista (70 mm leveästä) listasta pyörösahalla käyttäen halkaisuohjainta apuna. Listat sahattiin 1 cm paksuisiksi ja niitä sahattiin 3 kpl. 1 cm paksuiset reunalistat höylättiin tasohöylällä 0,5 cm paksuisiksi. Höyläyksen jälkeen listojen päihin tehtiin jiirit eli 45 ° kulmat pyörösahalla. Kun pöydän toiseen reunaan oli listaan saatu jiirit se liimattiin pyödän reunaan kiinni. Höylätty pinta aseteltiin ulospäin ja sisäpuolelle siveltiin runsaasti liimaa. Lista puristettiin pienillä puristimilla kiinni (kuva 12). Puristimien ja listan väliin laitettiin vielä jokin puulista/kappale parantamaan puristusta. Reunalistan täytyi liimaus vaiheessa tulla yli ylä- ja alapuolilta tasaisesti, mutta varsinkin pyödän päällipuolelta. Liimauksen jälkeen sahasin vielä pöydän päätylistoihin jiirit. Seuraavaksi liimasin pyödän päätyihin listat (samalla tavalla kuin reunatkin). Listat saivat puristua n. 30 min.

Pöydän listojen liimautuessa lähdimme tekemään pöydänjalkoja.
Pöydän korkeus oli 1 m ja sahasin pyödänjalat 1,10 m pituisiksi. Sahan korkeus ei riittänyt jalkojen sahaamiseen niinpä jalat täytyi sahata ja kääntää ympäri ja sahata uudelleen toiselta puolelta. Sahauksen jälkeen jalat oikohöylättiin. Oikohöylän suoja nostettiin kokonaan ylös ja jalat vedettiin suojan alta 2 kertaa. Tämän jälkeen höylätty pinta asetettiin oikohöylän ohjainta vasten ja toinen reuna höylättiin "normaalisti". Jalkojen koskemattomat pinnat käytettiin tasohöylästä. Jalkojen paksuus oli aloittaessa 96 mm ja ne höylättiin 90 mm paksuisiksi.

*****

Kuvat

1 / Kolotus harjoituksia

2 / Kehikon reunojen pyöristys

3 / Kulmakolmio/tuki

4 / Kehikko jalustassa kiinni

5 / Valmis kehikko

6 - 7 / Tukipuiden tasohöyläys ja oikeaan mittaan sahaus

8 - 10 /  Tukipuiden viiste, pylväsporaus ja kannanupotus

11 / Valmiit tukipuut

12 / Seisontapöydän reunalistan liimaus11 toukokuuta 2017

TYÖSSÄOPPIMINEN - ENSIMMÄINEN VIIKKO

Työssäoppiminen
Ensimmäinen viikko

Vko 15

Kitaratelineen kasaus
10 huhtikuuta 2017
Ensimmäinen päivä työssäoppimisessa alkoi ja lähdimme kiertämään paikkoja työssäoppimisohjaajani kanssa. Kierroksen jälkeen kävimme vielä työtilamme työkoneet läpi. Lounastauon jälkeen minua odotti kahden kitaratelineen kasaus. Puuseppä oli suunnitellut ja sahannut telineen osat valmiiksi ja porannut reikiäkin valmiiksi telineen pohja- ja päällispaloihin. Minun hommani oli porata telineseiniin lisää reikiä ja ruuvata teline kasaan (kuvat 1 - 3).


Vapaapäivä
11 huhtikuuta 2017


Rimakehikon teko
12 huhtikuuta 2017
Toisena työpäivänä aloitimme kehikkoharjoituksella. Entinen rimakehikko oli vino, niinpä sain tehdä uuden sen tilalle.
Aloitimme kehikon teon ihan alusta, eli ensin otin mitat vanhasta kehikosta ja mittojen ottamisen jälkeen lähdin katkaisemaan katkaisusahalla rimat oikeaan mittaan. Oikeaan mittaan sahattujen kappaleiden jälkeen harjoittelin kolojen tekoa rimoihin pyörösahalla. Parin kokeilun ja oikean korkeuden löydettyäni lähdin sahaamaan kehikon keskelle tuleviin (2 kpl) rimoihin kolot (kuvat 5 - 6).
Vaakasuuntaisten keskirimojen jälkeen oli pystykeskiriman vuoro, johon oli tarkoitus tehdä vastaavat kolot keskirimoille. Tätä varten asettiin sahan halkaisinohjain haluttuun kohtaan ja vastaavasti myös katkaisinohjain ja näin sai identtisen kolon myös riman toiseen päähän kiepsauttamalla kappale ympäri. Nämä kolot tehtiin myös tarkistuspyörösahalla.
Kolojen teon jälkeen siirryttiin pitkiin reunarimoihin, joiden päätyihin oli tarkoitus tehdä ns. kynteliitokset, jotta kehikon saisi pujotettua metallijalustan sisään. Harjoittelin tätäkin pari kertaa harjoitus kappaleeseen pyörösahalla, jonka jälkeen pääsin sahaamaan oikeat liitokset. Riman päähän haluttiin 10 cm päästä pieni uurre, niinpä katkaisuohjain asetettiin 97 mm kohdalle, jättäen sahan terälle varaa (3 mm) ja terä asetettiin n. 3 mm korkeuteen. Riman pää asetettiin halkaisuohjainta vasten ja sahattiin 3 mm syvä uurre. Tämän jälkeen kappaletta vietiin terän päältä vasemmalta oikealle sahaten riman päähän kynteen. Sahauksen jälkeen 20 mm paksun riman päästä oli saatu 17 mm, joka sopii metallijalustan sisälle.
Kehikon kokoaminen aloitettiin ulkokehyksien kasaamisesta. Ylärima ja toinen reunarima puristettiin puristimella kiinni toisiinsa ja porattiina alkureäit. Reiät porattiin rimojen yläpäähän hiukan vinoon ylöspäin (kuva 7). Rimat ruuvattiin kiinni 45 mm ruuveilla. Sama toistettiin toisen yläreunan kanssa. Poikkeuksena riman alapäät, jotka sai porata ja ruuvata suoraan.


Pääsiäisloma
13 huhtikuuta 2017  


Pääsiäisloma
14 huhtikuuta 2017

*****

Kuvat

1 - 3 / Kitaratelineiden kasausta

4 / Vanha kehikko ja uusien rimojen mallailua

5 - 6 / Kolotuksien tekoa

7 / Kehikon ulkoreunojen kiinnitäminen